SANAYİ YAPILARINDA TASARIM

Sanayi yapısı tasarım aşamasında, genel yerleşim ve yer seçimine, fonksiyonelliğe, mekan ve mekan organizasyonuna, büyüyebilirliğe, tasarım formu ve görsel etkiye, malzeme, strüktür sistemi ve yapı bileşenlerine, yapıya ait teknik donatılara ve konfor şartlarına ilişkin ilkeleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Sanayi yapılarında, farklı ürünlerin üretilmesi yapı bünyesinde de farklılıklara yol açmaktadır. Bu nedenle, sanayi tesislerinin tasarım, yapım ve kullanım aşamaları, karmaşık bir organizasyon içerisinde çok uzun bir süreci kapsamaktadır.

Konu ile ilgili birimler arasında düzenli bir işbirliği ve organizasyon yapılması, olması gereken nitelikteki sanayi yapısının ortaya çıkarılması açısından oldukça önem taşımaktadır. İleride onarılması imkansız veya onarımı büyük maliyetler gerektiren, iş verimini azaltan ve bunlara benzer büyük sorunlara neden olabilecek çeşitli etkenleri en az seviyeye indirmek için; gereken tedbirleri tasarım aşamasında almak ve bu süreci iyi etüt etmek gerekmektedir.

Böyle önemli bir iş kolundaki planlama problemleri, para, işgücü ve zaman kaybına neden olmakta, bu durumdan işletmeciler kadar ülke ekonomisi de zarar görmektedir. Sanayileşme ile, gelişen piyasa şartlarına ayak uydurmak için sanayi yapıları, işlevini sürekli bir şekilde yerine getirebilmeli, gelişme ve büyüme şartlarına uygun durumda olmalıdır.

Farklı fonksiyonları üstlenen birimler, sanayi yapısının türüne, üretimin özelliğine ve üretim kapasitesine göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte birimlerin, yapı genelindeki dağılımı şöyledir Üretim alanı:
• Tüm üretim süreçlerinin aynı yerde toplandığı bir üretim alanı,
• Üretim süreçlerinin birbirinden ayrıldığı bağımsız birimler,
• Depolar,
• Hammadde deposu,
• Malzeme depoları,
• Bitmiş ürün deposu,
• Destek birimler (jeneratör, kompresör, klima santrali, vb)
Yönetim Alanı:
• Yönetici büroları,
• Toplantı Odası,
• Satış büroları,
• Teknik personel odaları (mühendis, teknisyen odaları),
• Yemekhane, kantin,
• WC
Sosyal Alanlar:
• Seminer Salonu
• Yemekhane, kantin,
• Dinlenme Salonu,
• Spor salonu
• Servis Hacimleri:
• Mutfak,
• Soyunma Odaları – Duşlar,
• WC,
• Depolar
Teknik ve Sosyal Altyapı Donatıları:
• Destek birimler (Trafo, jeneratör, soğutma kulesi, klima santrali arıtma tesisi vb),
• Tamir atölyeleri,
• Spor alanları,
• Lojmanlar,
• Otopark alanı,
• Gelişmeye açık alan

Sanayi yapıları tasarım aşamasında,

bu fonksiyonların en iyi şekilde ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan mekan ilişkisi, rasyonel bir kullanımı önlemekte ve verimi düşürmektedir. Gelecekte, iş verimini azaltan ve maliyeti artıran sorunlara neden olabilecek etkenleri, en aza indirmek için, sanayi yapıları tasarım aşamasının iyi etüt edilmesi gerekmektedir Sanayi yapılarının üretim süreçleri, iş yeri düzeni ile birebir ilişkilidir. Ürün tipi ve üretim hacmi, makine – araç ve donatının özellikleri (kullanım özellikleri, çevreye yaydıkları ısı, titreşim, gürültü, atık maddeler gibi malzeme dolaşımının en kısa yoldan en kolay biçimde sağlanması ve ileride gerekebilecek değişikliklere olanak sağlaması işyeri düzenini etkileyen faktörlerdir

TURKAY PROJE MÜHENDİSLİK İNŞAAT A.Ş.

Dijital Katalog

Dijital Kataloğumuzu İnceleyin

Planlı, sistemli, güvenli, kaliteli, hızlı, yenilikçi… Turkay İnşaat’ı daha yakından tanımak için dijital kataloğumuzu inceleyin.