BETONARME PREFABRİK YAPI VE PROJELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Ülkelerin teknolojilerin etkisiyle her alanda gelişmelere sahne olduğu bir zamandayız. İnşaat sektörü de bazen bu teknolojilere öncülük etmekte bazen de yenilikleri kendi çerçevesinde özümsemektedir. Bunun etkisiyle sanayileşmenin ve üretime en hızlı şekilde başlayabilmenin önemi her gün biraz daha önem kazanmaktadır.
İnşaatın hızlı, güvenli ve doğru uygulama ile birleştirilerek neticelendirilmesi önemli konular arasında neredeyse insanların barınma ihtiyacından beri yer almıştır. Ülkelerin ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan sanayiler içindeki inşaat yapı türlerinden prefabrik yapılar özellikle son yıllarda öne çıkmıştır. Gelişen hesap yöntemleri ile güvenliklerinin yanında hızlı üretim ve montaj yetenekleriyle popüler olmaktadır. Prefabrik yapıların her geçen gün uygulama alanları da genişlemektedir (Fabrika, Okul, Bina, Menfez, Köprü, Çevre Duvarı, Tribün, İstinat Duvarı vb. ). Prefabrik yapılar; öngerme ve ardgerme teknolojileri, yapılan ve yapılacak araştırmalar ile inşaat sektöründe yeni gelişmelere de öncülük etmeye devam edecektir.

Çelik konstrüksiyon fabrika inşaatı nasıl yapılır?

Betonarme Prefabrik Yapı Nedir? Prefabrik dendiğinde günümüzde genel olarak taşıyıcı sistemi çelik olan prefabrik evler vatandaşlarımızın ve potansiyel müşterilerin ilk aklına gelen yapılardır. Betonarme Prefabrik Yapı ise büyük açıklıkları geçmemizi sağlayan, genellikle fabrika yapıları olmakla birlikte ihtiyaca göre farklı türden yapılarında inşaa edilebildiği, özel hesapları (öngerme, ardgerme, eleman mesnet ağzı, kısa konsol vb.) yapılan ve bunlarla birlikte yönetmelik şartlarına göre projelendirilen ÖNÜRETİMLİ BETONARME yapı türü olarak tanımlanabilir. Hızlı ve kaliteli olarak önceden üretilip, altyapının hızlı bir şekilde bitirilebilmesi ile de çok kısa sürede büyük yapıların yapılmasına olanak vermesi, bu yapıları olukça popüler bir konuma gelmesini sağlamıştır.

Betonarme Prefabrik Yapı Projelendirme Aşamaları

Teklif ve öntasarım verilerinin kesin hesap ve uygulamaya yakın olması önemli bir konudur. Bu noktada yapının “Hangi amaçla kullanılacağı? Yapının yüksekliği? Yapının bulunduğu parsel için Zemin Etüt ve/veya Geoteknik Rapor bilgileri? Arakat ve varsa vinç yükü bilgileri? Çatıda TS498’e göre yapı bölgesine uygun alınacak kar ve rüzgâr yükleri ile varsa ilave makine ve güneş paneli yükleri? vb.” bilgileri ve ihtiyaç olan ilave bilgilerin (konsol olması, ekstra yükler vb.) hepsi doğru tespit edilmeli ve proje bunlara göre planlanmalıdır. Mimari ve statiğin uyumu için bu iki birimin bir biri ile iletişimde olması da önemlidir.

Betonarme Prefabrik Yapı Proje Çizimleri

Ruhsat projesi çiziminde mimari ile aks isimleri ve ölçüleri, yapı kitlesi, kolon boyut ve yönleri varsa arakat ve vinç yönleri uyumluluğu mutlaka sağlanmalıdır. Çizimlerde farklı her bir tip temel ve prefabrik elemanlar için detay çizimleri verilmelidir. Temel üst kotu ile mimari doğal kot uyumuna dikkat edilmelidir. Ruhsat Projesi ile birlikte artık projenin uygulama montaj projesi de kontroller sonrası hazırlanmış olur. Ruhsatın alınması ile mimari, statik ve kullanıcının organizasyonu tamamlanmıştır. Uygulama projesine göre yapılacak yapının her bir elemanın hesaplara uygun olarak fabrikada üretim resimleri hazırlanır ve kontrol edilerek yapılan planlamaya göre üretime verilir. Planlama teklif aşamasından başlayıp son elemanın sahada yerine montaj edilmesine kadar süren önemli bir aşamadır. Planlama aradaki tüm süreçleri, yani projelendirme, üretim ve montajı kapsar. Temel projesine göre alt yapı imalatları tamamlandığında montaj öncesi soket üst ve dip kotları, aks ölçüleri gibi noktaların son kontrolü yapılarak montaj planına uygunluğu kontrol edilir. İlgili idarenin de onayının alınması ile montaj ekibi fabrika da üretilen elemanları kolonlardan başlayarak sırasıyla soketlere montaja başlar. Devamında oluk kirişi, çatı makas kirişi, aşık kirişi varsa arakat kirişleri ve cephe panelleri ile birleştirerek yapıyı projesine uygun olarak montaj ederek tamamlar. Kalan alt yapı ve çevre düzenlemeleri ile gerekli prosedürler tamamlandığında yapı kulanım alınarak betonarme prefabrik fabrikamız çalışmasına başlayabilir.

Betonarme Prefabrik Yapı Avantajları

• Kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistemleri betonarmeden oluşur.
• Ön tasarım ve ön üretimli olmasından dolayı zaman ve ekonomik olarak avantajlıdır.
• Güvenlidir ve yangına karşı dirençlidir.
• İnşaatın hızlı tamamlanmasını sağlar.
• Çelik prefabrik yapılara göre daha ekonomiktir.
• Büyük açıklıklar, ağır yükler altında uygulanabilir.
• Uzun ömürlüdür. Her türlü hava koşullarında üretimi ve montajı yapılabilir.
• Ön germe yöntemleri ile ağırlık ve deformasyon özellikleri azalır.

TURKAY PROJE MÜHENDİSLİK İNŞAAT A.Ş.

Dijital Katalog

Dijital Kataloğumuzu İnceleyin

Planlı, sistemli, güvenli, kaliteli, hızlı, yenilikçi… Turkay İnşaat’ı daha yakından tanımak için dijital kataloğumuzu inceleyin.